Giải thưởng cấp Bộ “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2020

Giải thưởng cấp Bộ  “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2020

Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” nhằm khuyến khích sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, phát huy năng lực tư duy sáng tạo, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hình thành năng lực tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên và vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn trong cuộc sống.

Nâng cao khả năng nghiên cứu khoa học độc lập và làm việc theo nhóm của sinh viên. Khuyến khích các cơ sở giáo dục đại học, các tổ chức và cá nhân hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở các cơ sở giáo dục đại học.

Đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên tham gia xét Giải thưởng phải đáp ứng các yêu cầu: Được hội đồng khoa học cấp cơ sở đánh giá xếp loại xuất sắc; có tính mới, tính sáng tạo; có giá trị khoa học và thực tiễn.

Ưu tiên đề tài được triển khai ứng dụng trong thực tiễn hoặc có công bố khoa học từ kết quả nghiên cứu của đề tài trên các tạp chí khoa học trong và ngoài nước. Đảm bảo tính trung thực trong nghiên cứu khoa học; chưa được trao bất kỳ một giải thưởng nào cấp Bộ hoặc tương đương cấp Bộ trở lên tại thời điểm nộp hồ sơ.

Tổng số sinh viên tham gia thực hiện 1 đề tài tối đa không quá 5 người, trong đó phải xác định rõ 1 sinh viên chịu trách nhiệm chính. Mỗi đề tài chỉ có 1 người hướng dẫn chính.

Đối tượng tham gia Giải thưởng là sinh viên đang theo học ở các cơ sở giáo dục đại học tại thời điểm nộp hồ sơ tham gia xét Giải thưởng

1. Thời gian 

- Thời gian nộp hồ sơ tham dự xét giải thưởng: từ ngày 25/7/2020 đến hết ngày 30/8/2020  [update] 
- Vòng sơ khảo : hoàn thành trước trước 30/9/2020
- Vòng chung khảo - Tổng kết và Lễ trao giải : hoàn thành trước 15/12/2020

2. Địa điểm  : Trường Đại học Sư Phạm TP HCM - 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Hồ Chí Minh

Đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên tham gia xét Giải thưởng được phân loại theo 6 lĩnh vực khoa học và công nghệ: Khoa học Tự nhiên; Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ; Khoa học Y, Dược; Khoa học Nông nghiệp; Khoa học Xã hội; Khoa học Nhân văn.

Các đề tài đạt thành tích xuất sắc Giải thưởng "Nhà khoa học trẻ UEL " cấp Trường năm 2020 được Hội đồng khoa học xét chọn tham gia Giải thưởng cấp Bộ 2020 nộp Hồ sơ tham dự giải thưởng về Phòng QLKH 

Danh sách đề tài xét chọn tham gia giải thưởng cấp Bộ : tại đây 

Thời gian : hết ngày 10/8/2020 

Địa điểm : Phòng A 311 Trường Đại học Kinh tế - Luật 

Thông tin cập nhật về giải thưởng : http://sinhviennckh.hcmue.edu.vn/index.php/tin-t-c-thong-bao/70-danh-sach-cac-don-v-g-i-tham-gia-gi-i-thu-ng-sinh-vien-nghien-c-u-khoa-h-c-nam-2020

 

Văn bản hướng dẫn và Biểu mẫu  liên quan: link  

Thông tư 18

Kế hoạch tổ chức Giải

Thông báoTổng truy cập: 217,524

25,533