Tổng kết và trao giải thưởng "sinh viên nghiên cứu khoa học" năm 2019 (02/12/2019)

Ngày  01/12/2019, Lễ tổng kết và trao giải thưởng "sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2019 đã được diễn ra tại Trường Đại học Xây dựng (Hà Nội). 

Tổng truy cập: 217,514

25,523