Hội thảo quốc tế sinh viên nghiên cứu khoa học các trường Đại học kinh tế và kinh doanh 2022 (SR-ICYREB 2022) (04/08/2022)

Ngày 30/7/2022, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng phối hợp với các trường đại học khối ngành kinh tế và kinh doanh uy tín tại Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc tế sinh viên nghiên cứu khoa học các Trường đại học Kinh tế và Kinh doanh 2022 (SR-ICYREB 2022).

« «« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | »» »