Những câu hỏi thường gặp về Hệ thống đăng ký quốc tế nhãn hiệu Madrid

Để phục vụ các tổ chức, cá nhân trong quá trình nộp đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu thông qua Hệ thống Madrid, Cục Sở hữu trí tuệ trân trọng giới thiệu chuỗi 05 bài "Những câu hỏi thường gặp về Hệ thống đăng ký quốc tế nhãn hiệu Madrid" được dịch từ trang web của WIPO để bạn đọc tham khảo.

Bài 01 [Hệ thống Madrid] D1. Những câu hỏi thường gặp về Hệ thống đăng ký quốc tế nhãn hiệu Madrid
Bài 02 [Hệ thống Madrid] D2. Tra cứu trước khi nộp đơn
Bài 03 [Hệ thống Madrid] D3. Cách thức nộp đơn quốc tế
Bài 04 [Hệ thống Madrid] D4. Cách quản lý tiến trình đơn quốc tế
Bài 05 [Hệ thống Madrid] D5. Cách quản lý đăng ký quốc tế của bạnTổng truy cập: 217,545

25,554