Chương trình Hội nghị nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên và người học sau đại học trường Đại học Kinh tế - Luật

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT

 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN TRẺ VÀ NGƯỜI HỌC SAU ĐẠI HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT
 

  1. Thời gian: 8h00 ngày 10/10/2019 (Thứ Năm)
  2. Địa điểm: Trường Đại học Kinh tế - Luật
  3. Chương trình toàn thể

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

7h45-8h10

Đón tiếp đại biểu

Phòng họp Hoa Sen, Khu A, UEL

8h10-8h15

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

8h15-8h25

Phát biểu khai mạc và đề dẫn – PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh

8h25-8h35

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị - PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng

8h35 – 9h15

Tham luận phiên toàn thể

1. Bảo vệ quyền tài sản trong thế giới ảo qua hợp đồng cấp quyền người dùng cuối - Hướng tiếp cận cần thiết cho pháp luật Việt Nam – Nguyễn Phan Phương Tần
2. Đa dạng hóa thu nhập khi rủi ro: trường hợp nông hộ Việt Nam – Hạ Thị Thiều Dao, Nguyễn Thị Mai

9h15-9h25

Teabreak

9h30-14h20

Báo cáo tham luận tại các tiểu ban

- Tiểu ban Kinh tế 1: phòng họp Hoa Sen

- Tiểu ban Kinh tế 2: phòng A. 811

- Tiểu ban Luật 1: phòng A. 107

- Tiểu ban Luật 2: phòng A. 114

14h20-14h30

Teabreak

 

14h30-15h30

Tổng kết, khen thưởng

Phòng họp Hoa Sen, Khu A, UEL

 Download Tài liệu Hội nghị tại đây

B.  Chương trình tại các tiểu ban: 9h30-14h20

1. Tiểu ban Kinh tế 1: Phòng họp Hoa Sen

Danh sách bài thuộc tiểu ban
Download mẫu bình luận bài tham luận tại đây

Stt

Tên bài viết

Tác giả

Bình luận

Thời gian báo cáo

1

Đa dạng hóa thu nhập khi rủi ro: trường hợp nông hộ Việt Nam

Hạ Thị Thiều Dao,
Nguyễn Thị Mai

Huỳnh Đinh Phát

8h35-9h25

2

Quyết định di cư của người di cư: Trường hợp nghiên cứu luồng di cư nông thôn ra thành thị từ ĐBSCL đến vùng ĐNB

Mai Quang Hợp,
Ngô Phú Thanh

Huỳnh Ngọc Chương

9h30-9h50

3

Các nhân tố tác động đến hiệu quả sản xuất của các hộ trồng lúa tại các vùng nông thôn VN

Huỳnh Ngọc Chương

Nguyễn Thị Mai

9h50-10h10

4

Hệ thống chỉ số sử dụng trong đo lường nghèo theo cách tiếp cận đa chiều: Trường hợp nghiên cứu ở tỉnh Quảng Ngãi

Huỳnh Đinh Phát

Đinh Hoàng Tường Vi

10h10-10h30

5

Đầu tư phát triển khoa học công nghệ trong quá trình CNH, HĐH ở Tp.HCM

Hồ Việt Hà

Nguyễn Thanh Đoàn

10h30-10h50

6

Các yếu tố tác động đến xuất khẩu đồ gỗ của Việt Nam vào các nước trong khối CPTPP

Nguyễn Văn Nên

Mai Quang Hợp/ Ngô Phú Thanh

10h50-11h10

7

Dự báo xu thế nợ công. Hàm ý chính sách quản lý nợ công tại Việt Nam

Đinh Hoàng Tường Vi

Hồ Việt Hà

13h00-13h20

8

Đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty đầu tư vốn nhà nước ở Việt Nam

Nguyễn Thanh Đoàn

Nguyễn Văn Nên

13h20-13h40

Mỗi báo cáo trình bày tối đa 10 phút. Trao đổi chuyên môn giữa tác giả với Hội đồng và người tham dự: 10 phút.

Lưu ý: báo cáo số 1 của nhóm tác giả Hạ Thị Thiều Dao/Nguyễn Thị Mai đã trình bày tại phiên toàn thể, tuy nhiên vẫn nhận xét, đánh giá như tại các tiểu ban chuyên môn.

 

2. Tiểu ban Kinh tế 2: Phòng 811

Danh sách bài thuộc các tiểu ban
Download mẫu bình luận bài tham luận tại đây

Stt

Tên bài viết

Tác giả

Bình luận

Thời gian báo cáo

1

The Effect Of State Ownership On Cash-Firm Value Relationship With Bayesian Approach

Nhóm tác giả Phan Huy Tam

Nguyễn Văn Nên

9h30-9h50

2

Khai thác kết hợp đặc trưng thị giác, âm thanh và văn bản nhằm cải thiện chất lượng gom cụm kết quả tìm kiếm video

Nguyễn Quang Phúc
Trần Duy Thanh

Lê Nhân M

9h50-10h10

3

Tác động của việc làm thêm đến kết quả học tập của sinh viên khối ngành kinh tế khu vực thành phố hồ chí minh

Nguyễn Văn Nên

Lê Văn Vĩ

10h10-10h30

4

Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua smartphone của người tiêu dùng tại thành phố Đà Nẵng

Lê Nhân Mỹ
Lê Thị Mỹ Ngân

Nguyễn Văn Tân

10h30-10h50

5

The Firm's Systematic Risk and cost of Equity Estimations Using the Parametric and Robust Estimators

Lê Tấn Phước,
Phạm Đức Chính

Nhóm tác giả Phạm Huy Tâm

10h50-11h10

6

Ảnh hưởng của sức hấp dẫn thương hiệu nhà tuyển dụng đến ý định ứng tuyển: Trường hợp sinh viên khối ngành Kinh tế trường đại học công lập tại thành phố hồ chí minh.

Lê Văn Vĩ

Nguyễn Quang Phúc/Trần Duy Thanh

13h00-13h20

7

Using with-without comparison method to measure the impact of equitization on financial and operating performance of state-owned enterprises (SOEs) in Vietnam

Nguyễn Văn Tân

Lê Tấn Phước

13h20-13h40

 

Mỗi báo cáo trình bày tối đa trong 10 phút. Trao đổi chuyên môn giữa tác giả với Hội đồng và người tham dự: 10 phút.

3. Tiểu ban Luật 1: Phòng 107

Danh sách bài thuộc các tiểu ban
Download mẫu bình luận bài tham luận tại đây

Thực trạng và một số giải pháp hoàn thiện pháp luật đối với doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Stt

Tên bài viết

Tác giả

Bình luận

Thời gian báo cáo

1

Bảo vệ quyền tài sản trong thế giới ảo qua hợp đồng cấp quyền người dùng cuối - Hướng tiếp cận cần thiết cho pháp luật VN

Nguyễn Phan Phương Tần

Lý Văn Toán

8h35-9h25

2

Pháp luật về giám sát của cộng đồng đối với dự án đối tác công tư

Cao Thị Thùy Như

Tô Thị Đông Hà

9h30-9h50

3

Áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc tại tòa án - thực tiễn áp dụng và kiến nghị hoàn thiện pháp luật

Lý Văn Toán

Cao Thị Thuỳ Như

9h50-10h10

4

Hòa giải trong trường hợp vợ, chồng yêu cầu ly hôn do bên người chồng, vợ kia mất tích- thực tiễn áp dụng và kiến nghị hoàn thiện pháp luật

Lý Văn Toán

Phạm Thị Diệp Hạnh

10h10-10h30

5

Pha loãng nhãn hiệu – quy định của pháp luật và thực tiễn áp dụng tại Hoa Kỳ và Việt Nam

Phạm Thị Diệp Hạnh

Đặng Thị Hàn Ni

10h30-10h50

6

Download bài viết
Phạm Anh Thắng

Nguyễn Phan Phương Tần

10h50-11h10

7

Vi phạm hợp đồng hiệu quả (EFFICIENT BREACH) từ thuyết vị lợi của Jeremy Bentham và tư tưởng tự do của John Stuart Mill

Giản Thị Lê Na

Phạm Anh Thắng

13h00-13h20

8

Đánh giá các tiêu chí của doanh nghiệp xã hội trong luật doanh nghiệp 2014 theo mô hình doanh nghiệp xã hội lý tưởng của mạng lưới nghiên cứu Châu Âu (EMES)

Tô Thị Đông Hà

Giản Thị Lê Na

13h20-13h40

9

Khoảng trống thuế trong lĩnh vực thuế khoán đối với hộ kinh doanh cá thể

Đặng Thị Hàn Ni

Lý Văn Toán

13h40-14h00

 

Mỗi báo cáo trình bày tối đa trong 10 phút. Trao đổi chuyên môn giữa tác giả với Hội đồng và người tham dự: 10 phút.

Lưu ý: báo cáo số 1 của tác giả Nguyễn Phan Phương Tần đã trình bày tại phiên toàn thể, tuy nhiên vẫn nhận xét, đánh giá như tại các tiểu ban chuyên môn.

4.Tiểu ban Luật 2: Phòng 114

Danh sách bài thuộc các tiểu ban
Download mẫu bình luận bài tham luận tại đây

Stt

Tên bài viết

Tác giả

Nhận xét

Thời gian báo cáo

1

Nguyên tắc xác định hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh của chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ

Bùi Thị Hằng Nga

Nguyễn Thị Thu Trang

9h30-9h50

2

Cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO: những giải pháp cải tổ và đề xuất cho Việt Nam trong bối cảnh hiện tại

Phạm Lộc Hà,
Đào Gia Phúc

Bùi Thị Hằng Nga

9h50-10h10

3

Tương quan quyền sở hữu trí tuệ với quyền tiếp cận dược phẩm và hướng đi cho ngành dược phẩm Việt Nam

Nguyễn Thị Thu Trang
Hà Ngọc Hoàng

Lê Nguyễn Gia Phúc/ Lê Nguyễn Gia Thiện

10h10-10h30

4

A Comparison Of Japan And Vietnam Legal Approaches To Derivative Suit

Liên Đăng Phước Hải

Phạm Lộc Hà,
Đào Gia Phúc

10h30-10h50

5

Quy định về thỏa thuận lựa chọn tòa án theo công ước Hague 2005 – một số định hướng cho Việt Nam

Ngô Minh Phương Thảo

Liên Đăng Phước Hải

10h50-11h10

6

The Legal Aspect of Security over Future Receivables in Japan and Suggestions for Vietnam

Liên Đăng Phước Hải

Trương Trọng Hiểu

13h00-13h20

7

Những vấn đề pháp lý về thỏa thuận cổ đông

Nguyễn Thị Phương Thảo,
Bùi Nguyễn Trà My

Liên Đăng Phước Hải

13h20-13h40

8

Giải thích hợp đồng: một nghiên cứu so sánh

Lê Nguyễn Gia Phúc
Lê Nguyễn Gia Thiện

Ngô Minh Phương Thảo

13h40-14h00

9

Kinh nghiệm quốc tế về điều khoản giới hạn kinh doanh trong  hợp đồng lao động

Trương Trọng Hiểu

Nguyễn Thị Phương Thảo/ Bùi Nguyễn Trà My

14h00-14h20

 

Mỗi báo cáo trình bày trong 10 phút. Trao đổi chuyên môn giữa tác giả với Hội đồng và người tham dự: 10 phút.

Lưu ý:

Bài báo cáo tại mỗi tiểu ban sẽ được đánh giá theo ý kiến của thành viên hội đồng theo 3 cấp:

A (80-100): Đồng ý đăng trên tạp chí phát triển khoa học và công nghệ của ĐHQG-HCM

B (70-79): Đồng ý đăng trên kỷ yếu Hội nghị có chỉ số ISBN

C ( dưới 70): Không đồng ý.

C. Tổng kết, khen thưởng (tại phòng Họp Hoa Sen)

14h20-14h30: Teabreak

14h30-15h00: Tổng hợp, báo cáo kết quả về các chủ đề chính tại các tiểu ban – Chủ tịch từng tiểu ban báo cáo.

15h00- 15h10: Khen thưởng các báo cáo xuất sắc tại các Hội đồng.

15h10-15h30: Báo cáo tổng kết, bế mạc Hội nghị


Tổng truy cập: 1,000,525