Thư mời viết bài cho Hội thảo khoa học quốc tế thường niên dành cho các nhà khoa học trẻ của các trường khối Kinh tế & Kinh doanh 2023 (ICYREB 2023)


Với mục tiêu kết nối, tăng cường hợp tác nghiên cứu khoa học cũng như phát triển năng lực nghiên cứu của các nhà nghiên cứu trẻ ngang tầm khu vực và quốc tế, Trường Đại học Kinh tế - Luật, phối hợp với 9 trường Đại học, Học viện, đồng tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế thường niên dành cho các nhà khoa học trẻ của các trường khối Kinh tế & Kinh doanh 2023 (ICYREB 2023). 

Trường Đại học Kinh tế - Luật kính gửi quý Thầy/Cô Thư mời viết bài hội thảo khoa học ICYREB 2023 (Thầy cô vui lòng xem file đính kèm):
  • Thời hạn nhận bài: 15/08/2023.
  • Địa chỉ website Hội thảo: https://icyreb.ueh.edu.vn/
  • Email giải đáp thắc mắc và Nhận bài viết tham dự Hội thảo: icyreb2023@ueh.edu.vn
  • Thời gian dự kiến tổ chức: 27/10/2023.
  • Địa điểm: Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Cơ sở B, 279 Nguyễn Tri Phương, Q.10, TP. Hồ Chí Minh (dự kiến kết hợp giữa hình thức trực tuyến và trực tiếp).
Kính đề nghị Quý Thầy/Cô thông tin rộng rãi cho nghiên cứu sinh và học viên tham gia viết bài Hội thảo.
Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo tại website, hoặc gửi thư về địa chỉ email ở trên để được giải đáp. 
Thư mời viết bài và Quy định thể thức xem tại đây
Trân trọng ./.