THÔNG BÁO V/v danh sách đề tài tham gia Vòng chung kết Giải thưởng Nhà nghiên cứu khoa học trẻ UEL năm 2021

Căn cứ Kế hoạch số 103/KH-ĐHKTL ngày 18 tháng 3 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật về việc tổ chức Giải thưởng Nhà nghiên cứu khoa học trẻ Trường Đại học Kinh tế - Luật  cấp Trường năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 385/QĐ-ĐHKTL ngày 14 tháng 4 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật về việc danh sách đề tài NCKH sinh viên tham gia Giải thưởng Nhà nghiên cứu khoa học trẻ UEL năm 2021.

Phòng SĐH&KHCN thông báo về việc tổ chức Vòng chung kết Giải thưởng đến quý thầy, cô và sinh viên:

  1. Thời gian và địa điểm tổ chức:

STT

Lĩnh vực

Số lượng đề tài

Thời gian

Địa điểm [cập nhật]

1

Lĩnh vực Hành chính - Pháp lý

10

8h00 - 16h00, Thứ năm ngày 12/5/2021

A 704, SV online

2

Lĩnh vực Kinh tế học - kinh tế phát triển - kinh tế chính trị - kinh tế đối ngoại

7

8h00 - 16h00, Thứ Năm ngày 13/5/2021

online

3

Lĩnh vực Quản lý giáo dục

5

13h00 - 16h00, Thứ Tư ngày 12/5/2021

A114 / SV online

4

Lĩnh vực Thương mại - quản trị kinh doanh và du lịch - marketing

7

8h00 - 12h00, Thứ Tư ngày 12/5/2021

online

5

Lĩnh vực Tài chính, ngân hàng, chứng khoán, kế toán - kiểm toán, bảo hiểm - tín dụng

7

13h - 16h, thứ sáu, ngày 14/5/2021

 online

6

Lĩnh vực Tin học quản lý - ứng dụng CNTT - trí tuệ nhân tạo

6

8h00 - 12h00, Thứ năm ngày 13/5/2021

A 114 / SV online

 

TỔNG

42

 

 

  1. Danh sách đề tài: kèm theo thông báo
  2. Lưu ý:
  • Sinh viên trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu và trả lời câu hỏi tại phiên họp hội đồng VCK giải thưởng trong khoảng thời gian 15-20 phút. 
  • Sinh viên có mặt tại hội đồng đúng giờ, thứ tự trình bày theo danh sách công bố.
  • Sinh viên của nhóm nghiên cứu tham dự đầy đủ, ăn mặc lịch sự (áo sơ mi có cổ, quần tây hoặc quần kaki, váy dài quá gối, áo dài).
  • Nhóm trưởng kiểm tra thông tin,hoàn thành trước ngày 2/5/2021 tại link:
  • https://drive.google.com/file/d/12iN90NfOB_aQL6Zc1_UwuJe0HYQYTqdb/view?usp=sharing

Danh sách đề tài chi tiêt :