Hội nghị giao ban Khoa học công nghệ năm học 2020-2021 và kế hoạch 2021-2025 trong bối cảnh tự chủ

Ngày 28/7/2021, Trường Đại học Kinh tế - Luật đã tổ chức Hội nghị giao ban Khoa học công nghệ năm học 2020-2021 và kế hoạch 2021-2025 trong bối cảnh tự chủ nhằm nắm bắt, tổng hợp kịp thời các thông tin và đánh giá hoạt động khoa học công nghệ để nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học (NCKH) của nhà trường.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến

  Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến với sự tham dự của PGS.TS Lê Tuấn Lộc – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường cùng thầy cô trong Ban Giám hiệu và lãnh đạo các đơn vị của nhà trường.

Đại diện Phòng Sau đại học và Khoa học Công nghệ - ThS Trương Trọng Hiểu đã trình bày báo cáo về hoạt động khoa học công nghệ trong giai đoạn 2015 đến 6/2021 gồm các nội dung như: tình hình thực hiện đề tài, đề án nghiên cứu khoa (bài báo khoa học, kỷ yếu hội thảo, sách, phản biện xã hội,); tổ chức và phối hợp tổ chức các hội thảo khoa học; hoạt động nghiên cứu khoa học dành cho người học; xây dựng các quy định, chính sách thúc đẩy nghiên cứu khoa học và việc thực hiện nghĩa vụ nghiên cứu khoa học của viên chức người lao động trong Trường. 

Theo đó, hoạt động NCKH của Trường trong giai đoạn 2015-2020 và 06 tháng 2021 đã có những bước chuyển biến mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy hoạt động khoa học công nghệ của Trường phát triển.

Đồng thời, qua Hội nghị Phòng Sau đại học và Khoa học Công nghệ (Phòng SĐH & KHCN) cũng đã đề xuất những quan điểm, định hướng cùng giải pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học tại UEL qua các giai đoạn. Cụ thể, trong năm 2022 sắp tới, Phòng SĐH & KHCN sẽ tập trung đẩy mạnh các hoạt động trong bối cảnh tự chủ đại học của nhà trường thông qua các kế hoạch như:

- Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho viên chức, người lao động  và người học;

- Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và tư vấn chính sách, phản biện xã hội,  phục vụ cộng đồng trong lĩnh vực kinh tế, luật và quản lý;

- Hoàn thiện môi trường nghiên cứu khoa học; 

- Hoàn thiện phương thức quản lý, khai thác tài sản trí tuệ và gia tăng  ngân sách bên ngoài trường cho hoạt động KHCN;

- Đầu tư chiều sâu khoa học công nghệ phục vụ hiệu quả hoạt động đào  tạo nghiên cứu của trường.

                               ThS Trương Trọng Hiểu đại diện Phòng SĐH & KHCN trình bày về

                                        định hướng thực hiện công nghệ giai đoạn 2021-2025

  Bên cạnh đó, tại Hội nghị, các Khoa, Bộ môn cùng các đơn vị trong Trường đã trao đổi, đóng góp những ý kiến xoay quanh: Việc hình thành các nhóm nghiên cứu trọng tâm cấp Trường và các chính sách với nhóm nghiên cứu trọng tâm; Đẩy mạnh công bố nghiên cứu khoa học quốc tế; đóng góp cho hoạt động phản biện xã hội, Góp ý sửa đổi, bổ sung các chính sách khuyến khích công bố khoa học; thảo luận về giải pháp tăng số lượng công bố quốc tế, những hoạt động hỗ trợ và phát triển hoạt động NCKH của người học,...

Thực hiện: CCA