Thông báo “Giải thưởng công trình NCKH xuất sắc cho SV, HVCH, NCS ở ĐHQG-HCM”

Nhằm khuyến khích sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh say mê nghiên cứu khoa học và phát huy năng lực tư duy sáng tạo, ĐHQG-HCM tiếp tục tổ chức “Giải thưởng công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh ở ĐHQG-HCM”.

Theo quyết định số 1129/QĐ-ĐHQG ngày 18/10/2016 của ĐHQG-HCM về việc ban hành “Hướng dẫn tổ chức giải thưởng công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh ở ĐHQG-HCM”, Phòng QLKH Thông báo “Giải thưởng công trình NCKH xuất sắc cho SV, HVCH, NCS ở ĐHQG-HCM” 

1.  Hồ sơ tham gia Giải thưởng:

  Mỗi cá nhân/tập thể nếu thấy phù hợp với các tiêu chuẩn của Quy định xét chọn Giải thưởng vui lòng nộp hồ sơ đăng ký về Phòng Quản lý Khoa học (QLKH) gồm:

  • Đơn xin tham gia giải thưởng (theo mẫu);

  • Thông tin kết quả công trình tham gia giải thưởng (theo mẫu);

  • Công trình công bố hoặc sản phẩm sở hữu trí tuệ (giải pháp hữu ích, bằng phát minh sáng chế hoặc chứng nhận kết quả được ứng dụng để tạo ra sản phẩm có giá trị cho doanh nghiệp và địa phương);

  • Minh chứng tạp chí đăng bài thuộc danh mục CSDL của ISI/SCOPUS;

  • Minh chứng xếp hạng của SCImago cho tạp chí đăng bài;

2.  Khen thưởng:

-    Giải đặc biệt:    30 triệu đồng/01 giải
-    Giải nhất:     20 triệu đồng/01 giải
-    Giải nhì :     15 triệu đồng/02 giải
-    Giải ba :     10 triệu đồng/05 giải
-    Giải khuyến khích:     5 triệu đồng/(tùy theo kinh phí KHCN hàng năm)
-    SV, HVCH và NCS đạt giải đặc biệt và giải nhất sẽ được trao tặng bằng khen của Giám đốc ĐHQG-HCM tại Hội nghị thường niên ĐHQG-HCM cuối năm và điểm thưởng sẽ được cộng vào điểm trung bình chung học kỳ, điểm trung bình chung tích lũy để làm căn cứ xét học bổng, xét chuyển tiếp vào học ở bậc sau đại học và các quyền lợi khác. Mức điểm thưởng được quy định như sau: Giải đặc biệt và giải nhất 0,4 điểm, giải nhì 0,3 điểm, giải ba: 0,2 điểm.
-    Trường hợp công trình do nhiều hơn một tác giả thực hiện, điểm thưởng được chia đều cho số người tham gia.
-    Giảng viên hướng dẫn công trình đạt giải thưởng sẽ được ưu tiên trong việc xét chọn đề tài cấp ĐHQG-HCM với các mức thưởng: Giải đặc biệt: 15 triệu/ 01 giải. Giải nhất: 10 triệu/01 giải. Giải nhì: 5 triệu/02 giải.

3. Đăng ký tham gia:

1. Đăng ký : Xác nhận việc tham gia tại đây: https://goo.gl/forms/kbVPM7fbMSS9Bhw82

2. Thời hạn nộp hồ sơ xét chọn về Phòng QLKH (A311) : Thứ Tư , ngày 9 / 12 / 2020
3. Địa điểm nộp và tư vấn chi tiết:
Phòng QLKH (phòng A311) – Trường Đại học Kinh tế - Luật 

  • Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, Phòng QLKH, Email : anhntn@uel.edu.vn, điện thoại: (08) 3 7244555 - 6511

Trân trọng  ./.


Tài liệu đính kèm:Tổng truy cập: 226,762

20,190